Case-esimerkkejä jo toteutetuista kiihdyttämöohjelmista:  

KIIHDYTTÄMÖ 2021 

Tavoitteena koneiden korkea käyttöaste dataa hyödyntäen – case Dinolift 

Loimaalainen noin 200 henkilöä työllistävä perheyritys Dinolift valmistaa kevyitä DINO-henkilönostimia vuokraamoille ja loppukäyttäjille melkein 50 vuoden kokemuksella. 

Dinolift osallistui datakiihdyttämöjaksolle, jotta voisi ymmärtää paremmin datan käyttökohteita ja kehittää nostimiin digitaalisia palveluita datan ympärille. 

Myös Dinoliftin strategiassa on määritelty, että halutaan tarjota asiakkaille digitaalisia palveluita. Tätä varten koneisiin on otettu käyttöön telematiikkaa ja erilaisia dataa kerääviä sensoreita. 

Valitun käyttötapauksen kautta varmistutaan, että koneet ovat tehokkaasti käytössä, eivätkä esimerkiksi seisomassa korjaamolla. Korkean käyttöasteen kautta myös myynti voi viestiä ja argumentoida koneiden luotettavuudesta. 

Parempi tilannekuva eri järjestelmien dataa yhdistämällä – case Konepaja Sihvo 

Konepaja Sihvo on hyvinkääläinen kolmannen polven perheyritys, joka tuottaa koneistus-, osakokoonpano- ja automaatiopalveluita noin 40 hengen voimin. 

Vuosien aikana Konepaja Sihvolle on kertynyt paljon erilaisia tietojärjestelmiä sekä laitteita, jotka tuottavat dataa. Data on siiloutuneena eri järjestelmiin ja sitä pitää etsiä monesta eri paikasta. Erityisesti kokonaiskuvan muodostaminen eri tietolähteiden tuottamista datoista koetaan yrityksessä haasteelliseksi. Dataa ei nykyisellään saada järkevästi hyödynnettyä, visualisoitua ja kerättyä yhteen paikkaan eri tietolähteistä. Yritys kaipaa helppokäyttöisyyttä datan hyödyntämiseen. Datakiihdyttämön käyttötapaukseksi nousi täten paremman tilannekuvan rakentaminen eri järjestelmien datoja yhdistelemällä. 

ERP-järjestelmän vaihto ja paremmat menekkiennusteet – case AM-koneistus 

AM-koneistus on joensuulainen konepaja, joka valmistaa kestäviä laatukomponentteja haastaviin olosuhteisiin, kuten viranomaisveneisiin, metsäkoneisiin ja tiehöyliin. Yritys toteuttaa kokonaisprosessin aina suunnittelusta toteutukseen ja toimitukseen saakka. 

Oppeja ERP-järjestelmän hankintaan: Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on teollisuusyrityksen sydän. Tyypillisesti se kattaa muun muassa tilaus- ja toimitusketjun hallinnan, raaka-aineiden sekä materiaalien hallinnon, tuotannon ohjauksen sekä toimituksen kokonaisuuksia. 

Tulevaisuudessa AM-koneistuksella halutaan analysoida dataa yli kaikkien tietojärjestelmien ja saada tuotannon tiedot, tilauskannat, varastot ja esimerkiksi kassavirtaennusteet samaan paikkaan analysoitavaksi. 

Esimerkit on poimittu vuoden 2021 playbookista, jonka löydät täältä

KIIHDYTTÄMÖ KEVÄT 2023 

Tuloksia tulossa elokuussa 2023.