PK-yritysten datakiihdyttämö – autamme valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi

Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) toteuttaa vuonna 2023 yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Silo AI:n kanssa pk-yrityksille suunnatun datakiihdyttämön. Tarkoituksena on auttaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Kiihdyttämössä hyödynnetään koeteltuja datatalouden malleja ja
työkaluja valmistavan teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin. Aiheeksi kelpaa lähtökohtaisesti mikä tahansa yrityksen digikehitysteema, jossa datalla on rooli.

Millaisille organisaatioille datakiihdyttämö sopii?

Etsimme ensisijaisesti organisaatioita, joilla on jo jonkin verran ajatusta datan/tekoälyn hyödyntämisestä ja sen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Osallistuvilla organisaatioilla on oltava lisäksi halua vertaistuen ja sparrauksen avulla kehittää kyvykkyyksiään dataprojektien tuotantoon viemisessä.

Mitä osallistuvat yritykset datakiihdyttämöstä saavat?

Osallistuvat yritykset pääsevät huippuasiantuntijoiden kanssa kehittämään yritykseen toimintatapaa, jossa data otetaan käyttöön, luodaan sen avulla näkymä yrityksentoimintaan ja
auttaa yritys vauhtiin digitalisaation hyödyntämisessä. Datan kartoitus antaa pohjan toimintojen tehostamiseen tekoälypohjaisten analyysi- ja optimointityökalujen avulla – lisäksi hyvät
datavalmiudet nostavat yrityksen arvoa arvokkaana kumppanina ja ovat edellytys yrityksen kilpailukyvylle tulevaisuudessa.

Datakiihdyttämö 2023 toteutus

• Datakiihdyttämön ensimmäinen toteutus tehtiin vuonna 2021 ja se keräsi erinomaista palautetta osallistujilta. Kiihdyttämön toimittajakumppaniksi on valittu Silo AI, jonka
asiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta pk-yrityksissä tehtävistä datahankkeista.
• Kiihdyttämön työtapana ovat työpajat sekä yritysten vertaissparraus. Työpajojen fasilitoinnista vastaavat Silo AI:n asiantuntijat.
• Vuoden 2023 kiihdyttämöön mahtuu mukaan 10 pk-yritystä. Kiihdyttämön opit jaetaan – yrityssalaisuudet huomioiden – muiden käyttöön teollisen datan playbookina. Vuoden 2021 playbookin löydät täältä.

Datakiihdyttämön vaiheistus:

Käynnistys: Haastattelut lähtötason selvittämiseksi
Kiihdyttämöjakso:
• Oman tilanteen arviointi (kypsyysmalli)
• Dataa tuottavien prosessien kartoitus
• Datan kartoitus (toimintaympäristö, dataa tuottavat laitteet ja jne.)
• Yhteisen näkemyksen rakentaminen tulevasta toiminteesta
• Uusien työkalujen ja toimintamallien luominen yhdessä yritysten kanssa
Työkalujen & playbookin päivittäminen: Playbookin päivittäminen uusilla tunnistetuilla
Yhteenvedot ja palautteet: Yrityskohtaiset läpikäynnit mallin käytöstä, opeista ja jatkotoimista

Tapausesimerkkejä Datakiihdyttämöstä:

Tavoitteena koneiden korkea käyttöaste dataa hyödyntäen – case Dinolift

Loimaalainen noin 200 henkilöä työllistävä perheyritys Dinolift valmistaa kevyitä DINO-henkilönostimia vuokraamoille ja loppukäyttäjille melkein 50 vuoden kokemuksella.

Dinolift osallistui datakiihdyttämöjaksolle, jotta voisi ymmärtää paremmin datan käyttökohteita ja kehittää nostimiin digitaalisia palveluita datan ympärille.

Myös Dinoliftin strategiassa on määritelty, että halutaan tarjota asiakkaille digitaalisia palveluita. Tätä varten koneisiin on otettu käyttöön telematiikkaa ja erilaisia dataa kerääviä sensoreita.

Valitun käyttötapauksen kautta varmistutaan, että koneet ovat tehokkaasti käytössä, eivätkä esimerkiksi seisomassa korjaamolla. Korkean käyttöasteen kautta myös myynti voi viestiä ja argumentoida koneiden luotettavuudesta.

Parempi tilannekuva eri järjestelmien dataa yhdistämällä – case Konepaja Sihvo

Konepaja Sihvo on hyvinkääläinen kolmannen polven perheyritys, joka tuottaa koneistus-, osakokoonpano- ja automaatiopalveluita noin 40 hengen voimin.

Vuosien aikana Konepaja Sihvolle on kertynyt paljon erilaisia tietojärjestelmiä sekä laitteita, jotka tuottavat dataa. Data on siiloutuneena eri järjestelmiin ja sitä pitää etsiä monesta eri paikasta. Erityisesti kokonaiskuvan muodostaminen eri tietolähteiden tuottamista datoista koetaan yrityksessä haasteelliseksi. Dataa ei nykyisellään saada järkevästi hyödynnettyä, visualisoitua ja kerättyä yhteen paikkaan eri tietolähteistä. Yritys kaipaa helppokäyttöisyyttä datan hyödyntämiseen. Datakiihdyttämön käyttötapaukseksi nousi täten paremman tilannekuvan rakentaminen eri järjestelmien datoja yhdistelemällä.

ERP-järjestelmän vaihto ja paremmat menekkiennusteet – case AM-koneistus

AM-koneistus on joensuulainen konepaja, joka valmistaa kestäviä laatukomponentteja haastaviin olosuhteisiin, kuten viranomaisveneisiin, metsäkoneisiin ja tiehöyliin. Yritys toteuttaa kokonaisprosessin aina suunnittelusta toteutukseen ja toimitukseen saakka.

Oppeja ERP-järjestelmän hankintaan: Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on teollisuusyrityksen sydän. Tyypillisesti se kattaa muun muassa tilaus- ja toimitusketjun hallinnan, raaka-aineiden sekä materiaalien hallinnon, tuotannon ohjauksen sekä toimituksen kokonaisuuksia.

Tulevaisuudessa AM-koneistuksella halutaan analysoida dataa yli kaikkien tietojärjestelmien ja saada tuotannon tiedot, tilauskannat, varastot ja esimerkiksi kassavirtaennusteet samaan paikkaan analysoitavaksi.

Esimerkit on poimittu vuoden 2021 playbookista, jonka löydät täältä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:
Kari Muranen kari.muranen@dimecc.com
Antti Karjaluoto antti.karjaluoto@dimecc.com

Yhteistyössä

Teknologiateollisuus, Silo.AI