DATA & AI Accelerator logo

AUTAMME TEOLLISUUDEN PK-YRITYKSIÄ DATAN JA TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 

Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) toteuttaa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Silo AI:n kanssa pk-yrityksille suunnattua Data- & tekoälykiihdyttämöä. 

Kiihdyttämön tarkoituksena on kehittää ja auttaa teollisuuden pk-yrityksiä datan ja tekoälyn hyödyntämisessä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Kiihdyttämössä hyödynnetään koeteltuja datatalouden malleja ja työkaluja teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin. 

Ohjelman aikana toteutettavan case-harjoituksen aiheeksi kelpaa lähtökohtaisesti mikä tahansa yrityksen digikehitysteema, jossa datalla tai tekoälyllä on rooli. 

MILLAISILLE ORGANISAATIOILLE DATA- & TEKOÄLYKIIHDYTTÄMÖ ON SUUNNATTU? 

Kiihdyttämö on suunnattu yrityksille, jotka ovat alkuvaiheessa datan ja tekoälyn hyödyntämisessä tai haluavat laajentaa osaamistaan tällä alueella. Kiihdyttämössä luodaan riittävä osaamispohja, jotta osallistujat voivat kiihdyttämön jälkeen hyödyntää oppimansa ja syventää sitä. 

Osallistuvilla organisaatioilla on oltava lisäksi halua vertaistuen ja sparrauksen avulla kehittää kyvykkyyksiään data- ja teköälyprojektien tuotantoon viemisessä. 

Näkökulma on liiketoiminnallinen. Koneoppimisen ja muun teknologian syvempään tarkasteluun ei mennä. 

MITÄ OSALLISTUVAT YRITYKSET SAAVAT? 

Osallistuvat yritykset pääsevät huippuasiantuntijoiden kanssa kehittämään yritykseen toimintatapaa, jossa dataa ja tekoälyä otetaan yrityksessä käyttöön, luodaan sen avulla näkymä yrityksen toimintaan ja autetaan yritystä vauhdittamaan digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä.  

Datan kartoitus antaa pohjan toimintojen tehostamiseen tekoälypohjaisten analyysi- ja optimointityökalujen avulla – lisäksi hyvät datavalmiudet nostavat yrityksen arvoa arvokkaana kumppanina ja ovat edellytys yrityksen kilpailukyvylle tulevaisuudessa. 

DATA- & TEKOÄLYKIIHDYTTÄMÖN TYÖTAVAT, RAKENNE JA VAIHEISTUS? 

Kiihdyttämön työtapana ovat työpajat, sekä niiden aikana tapahtuva yritysten vertaissparraus. Työpajojen välissä yritykset tekevät itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyönsä kanssa, hyödyntäen opittuja työkaluja ja malleja. Työpajoihin voi osallistuva yritys lähettää tyypillisesti 1-3 henkilöä edustamaan yritystään. 

Kiihdyttämö rakentuu viidestä eri moduulista seuraavasti: 

Kiihdyttämö on vaiheistettu seuraavasti:  

  1. Käynnistys: Yrityksen haastattelut lähtötason selvittämiseksi 
  1. Kiihdyttämöjakso: 
  1. Yhteenvedot ja palautteet: Yrityskohtaiset läpikäynnit mallin käytöstä, opeista ja jatkotoimista 
  1. Tulosjulkistukset (liikesalaisuudet huomioiden): Webinaari, tulosten kuvaus osana Teollisuusdatan pelikirjaa.