AUTAMME TEOLLISUUDEN YRITYKSIÄ DATAN JA TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

Data- ja tekoälykiihdyttämö tekee datan ja tekoälyn maailmasta helposti ymmärrettävän. Se muuttaa mahdolliset ongelmat todellisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi vuorovaikutteisten, asiantuntijavetoisissa tapaamisissa. Ohjelman aikana toteutetaan case-harjoitus, jonka aiheeksi käy mikä tahansa yrityksen digikehitysteema, jossa datalla tai tekoälyllä on rooli. 

Kiihdyttämössä kehitetään ja autetaan yrityksiä datan ja tekoälyn hyödyntämisessä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Kiihdyttämön aikana hyödynnetään erilaisia datatalouden malleja ja työkaluja yritysten tarpeisiin. 

”Datakiihdyttämö oli erittäin hyödyllinen. 
Meillä oli kirkas ajatus tavoitteesta, mutta ei selkeätä kuvaa, miten sinne päästään. Se selkeytyi tämän prosessin aikana.”

Seuraava data- ja tekoälykiihdyttämö alkaa elokuussa 2024

Mukaan mahtuu vain 5-10 yritystä!


KIIHDYTTÄMÖ KÄYTÄNNÖSSÄ

 1. Silo.AI:n, Datadesignin kanssa yhteistyössä vetämät työpajat
 2. Yritysten vertaissparraus
 3. Yritysharjoitustyö hyödyntäen testattuja datatalouden työkaluja ja malleja

HINTA (1-3 henkilöä/yritys)

Yrityksen liikevaihdon mukaan ALV 0%

 • 4,000 € (alle 10M €)​
 • 7,000 € (10-50M €)
 • 11,000 € (yli 50M €)
 • 20,000 € (yli 100M €)

DIMECCin ekosysteemien jäsenille 30% alennusta


MILLAISILLE ORGANISAATIOILLE DATA- & TEKOÄLYKIIHDYTTÄMÖ ON SUUNNATTU? 

Kiihdyttämö on suunnattu yrityksille, jotka haluavat hyödyntää ja laajentaa osaamistaan datan ja tekoälyn hyödyntämisessä. Kiihdyttämössä luodaan riittävä osaamispohja, jotta osallistujat voivat kiihdyttämön jälkeen hyödyntää oppimaansa ja syventää sitä. 

Näkökulma on liiketoiminnallinen. Koneoppimisen ja muun teknologian syvempään tarkasteluun ei mennä. 

DATA- & TEKOÄLYKIIHDYTTÄMÖN TYÖTAVAT, RAKENNE JA VAIHEISTUS 

Kiihdyttämön työtapana ovat työpajat, sekä niiden aikana tapahtuva yritysten vertaissparraus. Työpajojen välissä yritykset tekevät itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyönsä kanssa, hyödyntäen opittuja työkaluja ja malleja. Työpajoihin voi osallistuva yritys lähettää tyypillisesti 1-3 henkilöä edustamaan yritystään. 

Kiihdyttämö rakentuu viidestä eri moduulista: 


Kiihdyttämö on vaiheistettu seuraavasti:  

 1. Käynnistys: Yrityksen haastattelut lähtötason selvittämiseksi 
 1. Kiihdyttämöjakso: 
 1. Yhteenvedot ja palautteet: Yrityskohtaiset läpikäynnit mallin käytöstä, opeista ja jatkotoimista 
 1. Tulosjulkistukset (liikesalaisuudet huomioiden): Webinaari, tulosten kuvaus osana Teollisuusdatan pelikirjaa. 


TULE MUKAAN! 

Osallistumalla pääset asiantuntijoiden kanssa kehittämään yritykseesi toimintatapaa, jossa dataa ja tekoälyä otetaan käyttöön, luodaan sen avulla näkymä yrityksen toimintaan ja autetaan vauhdittamaan digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä.  

Datan kartoitus antaa pohjan toimintojen tehostamiseen tekoälypohjaisten analyysi- ja optimointityökalujen avulla – lisäksi saat hyvät datavalmiudet. 

Aikataulu ja paikka

SYKSYN TOTEUTUKSEN AIKATAULU
20.8.24 klo 9.15-15:45, Tampere (etäosallistuminen mahdollistetaan tarpeiden mukaan)
3.9.24 klo 9.15-15:45, Tampere (etäosallistuminen mahdollistetaan tarpeiden mukaan)
10.9.24 klo 9.15-15:45, Tampere (etäosallistuminen mahdollistetaan tarpeiden mukaan)
1.10.24 klo 9.15-15.45, Tampere (etäosallistuminen mahdollistetaan tarpeiden mukaan)
29.10.24 klo 9.15-15.45 Tampere (etäosallistuminen mahdollistetaan tarpeiden mukaan)


Loppuwebinaari 26.11. klo 13-15

FAMN toteuttaa Data- & tekoälykiihdyttämön yhteistyössä Silo AI:n ja Datadesignin kanssa. 

LISÄTIETOJA: 

Clémentine Arpiainen (clementine.arpiainen@dimecc.com, 040 660 3424) 

https://datadesign.fi/services/data-and-ai-accelerator/