PK-yritysten datakiihdyttämö – autamme valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi

Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN) toteuttaa vuonna 2022 yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Silo AI:n kanssa pk-yrityksille suunnatun datakiihdyttämön. Tarkoituksena on auttaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Kiihdyttämössä hyödynnetään koeteltuja datatalouden malleja ja
työkaluja valmistavan teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin. Aiheeksi kelpaa lähtökohtaisesti mikä tahansa yrityksen digikehitysteema, jossa datalla on rooli.

Millaisille organisaatioille datakiihdyttämö sopii?

Etsimme ensisijaisesti organisaatioita, joilla on jo jonkin verran ajatusta datan/tekoälyn hyödyntämisestä ja sen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Osallistuvilla organisaatioilla on oltava lisäksi halua vertaistuen ja sparrauksen avulla kehittää kyvykkyyksiään dataprojektien tuotantoon viemisessä.

Mitä osallistuvat yritykset datakiihdyttämöstä saavat?

Osallistuvat yritykset pääsevät huippuasiantuntijoiden kanssa kehittämään yritykseen toimintatapaa, jossa data otetaan käyttöön, luodaan sen avulla näkymä yrityksentoimintaan ja
auttaa yritys vauhtiin digitalisaation hyödyntämisessä. Datan kartoitus antaa pohjan toimintojen tehostamiseen tekoälypohjaisten analyysi- ja optimointityökalujen avulla – lisäksi hyvät
datavalmiudet nostavat yrityksen arvoa arvokkaana kumppanina ja ovat edellytys yrityksen kilpailukyvylle tulevaisuudessa.

Datakiihdyttämö 2022 toteutus

• Datakiihdyttämön ensimmäinen toteutus tehtiin vuonna 2021 ja se keräsi erinomaista palautetta osallistujilta. Kiihdyttämön toimittajakumppaniksi on valittu Silo AI, jonka
asiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta pk-yrityksissä tehtävistä datahankkeista.
• Kiihdyttämön työtapana ovat työpajat sekä yritysten vertaissparraus. Työpajojen fasilitoinnista vastaavat Silo AI:n asiantuntijat.
• Vuoden 2022 (08-12/2022) kiihdyttämöön mahtuu mukaan 10 pk-yritystä. Kiihdyttämön opit jaetaan – yrityssalaisuudet huomioiden – muiden käyttöön teollisen datan playbookina. Vuoden 2021 playbookin löydät täältä.

Datakiihdyttämön vaiheistus:

Käynnistys: Haastattelut lähtötason selvittämiseksi
Kiihdyttämöjakso:
• Oman tilanteen arviointi (kypsyysmalli)
• Dataa tuottavien prosessien kartoitus
• Datan kartoitus (toimintaympäristö, dataa tuottavat laitteet ja jne.)
• Yhteisen näkemyksen rakentaminen tulevasta toiminteesta
• Uusien työkalujen ja toimintamallien luominen yhdessä yritysten kanssa
Työkalujen & playbookin päivittäminen: Playbookin päivittäminen uusilla tunnistetuilla
Yhteenvedot ja palautteet: Yrityskohtaiset läpikäynnit mallin käytöstä, opeista ja jatkotoimista

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:
Kari Muranen kari.muranen@dimecc.com
Antti Karjaluoto antti.karjaluoto@dimecc.com

 

Yhteistyössä

Teknologiateollisuus, Silo.AI