Tekoälyä tehokkaasti teollisuuteen: DIMECC käynnistää ensimmäisen koneoppimisen täydennyskoulutuksen teollisuudelle

Valmistavan teollisuuden henkilöstölle on syksyllä tarjolla ensimmäinen paljon kaivattu koneoppimisen täydennyskoulutus. Koulutuksen järjestää DIMECC yhteistyössä Futuricen ja ELY-keskusten kanssa. Koko syksyn mittaisessa ja 120 tunnin laajuisessa opintokokonaisuudessa on luvassa monipuolinen kattaus koneoppimisen algoritmeista etiikkaan sekä tekoälyprojektin suunnittelusta ja johtamisesta tekoälyn soveltamiseen yrityksen liiketoiminnassa. Koulutukseen osallistuu yhteensä 34 henkilöä kymmenestä eri yrityksestä.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämismahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistujilla on ymmärrys koneoppimisen periaatteista ja metodeista, sekä kyvykkyys tunnistaa ja johtaa koneoppimisen hyödyntämiseen tähtääviä kehitysaktiviteetteja.

Tarve koulutukselle ilmi teollisuuden Intelligent Industry -ekosysteemissä

Tarve valmistavan teollisuuden koneoppimisen täydennyskoulutukselle nousi DIMECCin johtamassa Intelligent Industry -ekosysteemissä ja ensimmäinen kurssikokonaisuus toteutetaan osana ekosysteemin toimintaa. Koulutuksen sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä ekosysteemin yritysosallistujien kanssa.

”Näemme, että tekoäly ja koneoppiminen tarjoavat merkittäviä uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Mahdollisuuksien realisoimiseksi on tärkeää, että yrityksen henkilöstöllä on laajasti ymmärrys tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista eikä osaaminen ole keskittynyt pelkästään omaan yksikköönsä. DIMECCin Machine Learning Academy tarjoaa tämän ymmärryksen kasvattamiseen loistavan mahdollisuuden”, kertoo itsekin kurssille osallistuva Ponssen teknologiajohtaja Juha Inberg.

Digitalisointi ja teollinen internet muuttavat teollisuuden toimintaympäristöä nopeasti. Uudet digitaaliset ratkaisut ovat murtautumassa ulos teknologiasiiloista ja integroitumassa osaksi yritysten keskeisiä toimintoja, kuten tuotekehitystä, tuotantoa ja myyntiä. Tekoäly ja koneoppiminen eivät ole poikkeuksia.

”Tekoäly ja koneoppiminen ovat nousevia teemoja ja tarjoavat runsaasti uusia mahdollisuuksia yrityksille. Huomisen mahdollisuuksien ymmärtämiseksi on tärkeää, että työntekijöillä, jotka tuntevat yrityksen liiketoiminnan fundamentit, on käsitys tekoälystä ja sen mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tällä hetkellä yrityksissä ei ole riittävästi osaamista ja tietotaitoa tekoälyn mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin liittyen, jotta pystyttäisiin laaja-alaisesti tunnistamaan tekoälyyn liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja käynnistämään kehitysaktiviteetteja mahdollisuuksien realisoimiseksi”, taustoittaa DIMECC Oy:n Vice President Essi Huttu valmistavan teollisuuden liiketoiminta- ja tuotekehityshenkilöstölle suunnatun koulutuksen tarvetta.

Yhteistyökumppanina koulutuskokonaisuuden toteutuksessa on Futurice Oy, jolla on runsaasti aikaisempaa kokemusta tekoälyn ja koneoppimisen koulutuksen tarjoamisesta useille eri kohderyhmille suunnittelijoista johtoryhmän edustajiin. Syksyn koulutuskokonaisuutta rahoittaa osallistuvien yritysten lisäksi ELY-keskukset.

”Meille ELY-keskuksissa on tärkeää olla rahoittamassa ja käynnistämässä uuden kasvun mahdollisuuksia yrityksille. Uskomme, että tekoäly ja koneoppiminen luovat Suomeen uutta vientiä ja uusia työpaikkoja. Haluamme olla tukemassa tätä muutosta”, kertovat syksyn pilottikokonaisuutta rahoittavien Uudenmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten Aku Seppälä ja Markku Koponen.

Seuraavat toteutukset keväällä 2019

Kiinnostus kurssia kohtaan on ollut suurta ja paikat ensimmäiselle toteutukselle varattiin heti. Suuren kysynnän vuoksi uusia toteutuksia on tarkoitus järjestää syksyllä järjestettävän pilotin jälkeen keväällä 2019.

”DIMECC tuo yhteen teollisuuden ja korkeakoulumaailman toimijat sekä ymmärryksen digitalisoituvan teollisuuden tarpeista. Meillä on tavoitteena luoda uudenlaista parhaiden osaajien yhdistämiseen perustuvaa valmennusta räätälöitynä toimialan ja yritysten tarpeisiin”, kertoo DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Lisätietoja:

Essi Huttu, Vice President, DIMECC Oy, essi.huttu@dimecc.com,
+358 40 840 9259

Alkuperäinen STT:n tiedote
Read the press release in English here.