Intelligent Industry -ekosysteemi laajenee metsäteollisuuteen

Metsäteho vauhdittaa puuhankinnan datataloutta

Johtavien teollisuusyritysten datataloutta edistävä yhteistyö laajenee metsäteollisuuteen. Alan yritysten yhteisomisteinen kehittämisyhtiö Metsäteho liittyy Intelligent Industry -ekosysteemiin, joka keskittyy datan jakamiseen, älykkäisiin autonomisiin järjestelmiin, kehittyneeseen analytiikkaan, ekosysteemien liiketoimintamalleihin sekä ihmisen ja koneen yhteistyöhön tekoälymaailmassa.

Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä. Metsätehon tärkeänä tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven metsävara- ja tietietoekosysteemin rakentamista ja kehittää tiedon analysointi- ja hyödyntämismenetelmiä sekä välitys- ja alustaratkaisuja.

”Julkishallinto ja puuhuoltoketju tuottaa valtavasti dataa, ja public-private partnership toimii hyvin, mutta julkisen ja yksityisen datan kokoava tiedon jalostus-, jakelu- ja ohjelmistoalusta puuttuu. Intelligent Industry -ekosysteemi tarjoaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia puuhuollon datatalouden kehittämiselle”, Metsätehon tutkimusjohtaja Jukka Malinen sanoo.

Metsätehon omistajia ovat Harvestia Oy, Koskisen, Kuhmo Oy, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Versowood Oy ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry.

Datatalouden haasteet koskevat kaikkia

”On hienoa, että Intelligent Industry -ekosysteemissä kehitettyjä toimintamalleja ja tuloksia saadaan jaettua myös entistä laajemmin metsäteollisuussektorille. Datatalouden tuomat haasteet koskevat kaikkia toimialoja ja meidän on hyvä oppia toisiltamme. Näin pystymme pitämään suomalaiset yritykset kiinni kansainvälisessä huipputasossa”, ekosysteemijohtaja Antti Karjaluoto toteaa.

Vuonna 2017 perustetun Intelligent Industryn puitteissa on käynnistetty datanjakoon keskittyviä tutkimus- ja kehitysohjelmia, kuten Industrial Data Excellence (InDEx), sekä datan hyödyntämiseen ja uuteen datapohjaiseen liiketoimintaan keskittyviä koulutusohjelmia, kuten Machine Learning Academy.

”Ekosysteemi osallistuu vahvasti erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin, jotka edistävät standardointityötä. Yhtenä esimerkkinä on International Data Spaces Association IDSA. Olemme myös mukana luomassa pohjaa yhteiseurooppalaiselle dataekosysteemille GAIA-X projektin kautta”, ekosysteemijohtaja Kari Muranen sanoo.

Syksyllä alkavassa Business Model Academyssä vastataan ekosysteemiyritysten keskuudesta nousseeseen toiveeseen lisätä yritysten sisäistä osaamista datan liiketoimintamalleista. Työn alla on myös uusia tutkimus- ja kehitysohjelmia datan hyödyntämisen ympärille.

Intelligent Industryyn kuuluvat Metsätehon lisäksi Fastems, HT Laser, Glaston, Konecranes, Nokia, Prima Power, Raute ja TietoEVRY. Ekosysteemiä rahoittavat yritykset ja Business Finland.